K’NEX K-FORCE: BUILD AND BLAST!: Fırlatıcını özelleştir / Customize your blaster

May 24, 2018

K’NEX K-FORCE: BUILD AND BLAST!: Fırlatıcını özelleştir / Customize your blaster

Sınırsız tasarım alternatifi ile artık kendi özel fırlatıcını yapabilirsin. K’NEX, yeni ürün serisi Build and Blast ile, yapı bloklarını dart fırlatıcılarla buluşturarak her ikisinin avantajlarını bir arada sunuyor.

BuIld your own customIzed toy blaster wIth unlImIted possIbIlItIes. K’NeX has come up wIth a new product lIne, BuIld and Blast, combInIng buIldIng blocks wIth foam dart throwers, sImply best of both worlds.

K’NEX bu yıl fırlatıcı pastasından bir pay almaya niyetli. Yılların deneyimi ile ürettiği yapı blokları sayesinde aslında rakiplerinden bir adım daha önde diyebiliriz, zira şirket 8 ve üzeri yaşta çocuklara kendi fırlatıcılarını tasarlama olanağı tanıyor.

Deneyimlemiş olanlar tarafından bir hayli eğlenceli bulunan Build and Blast modelleri, diğer markalar kadar dayanıklı değiller fakat zaten asıl amaç birleştirmek, fırlatmak, bozmak, tasarlamak ve tekrar birleştirmek. Bu açıdan firmanın iyi bir nokta yakalamış olduğunu söyleyebiliriz, zira daha fazla parça satın alarak daha karmaşık modeller yapılabiliyor. Modellerin çoğu ile standart K’NEX parçaları kullanılabiliyor, böylece (eğer elinizde başka K’NEX oyuncakları da varsa) ödediğinizden daha fazlasını alabiliyorsunuz.

K’NeX has made abold move this year by venturing a bite from the blaster domain.With their strong suit at hand, that is the building pieces, they are actually one step ahead from the competition since the new line allowschildren 8 andover to create and customize theirown blasters.

Build and Blast products havesince proven funamong the usersalbeit not build for durability; after allthe main purposeis to build, blast,take apart, design, rebuild, reblast. In that the company seems to have caught a nice spot, since more pieces means more complex blasters. most of the models pieces are compatible with the standard K’NeX ones so (if you already own other K’NeX toys) you’ll have a little more than what you paid for.

 

Dual Cross modeli ile 6 farklı tipte fırlatıcı ve 22 metreye kadar fırlatabilen çift fırlatma haznesi de dahil olmak üzere değişik hede er tasarlamaya yetecek parça geliyor.
Dual Cross lets you construct 6 different blaster and target designs, including a double-chamber dual cross blaster which can re up to 75 ft.

 

Build and Blast serisinde 10 yeni ürün bulunuyor. Bunlar 10’lu
ve 30’lu köpük dart paketlerinden çift fırlatıcılı karmaşık modellere kadar değişiyor.

Dart paketlerinden dartların yanı sıra kendiniz birleştireceğiniz bir de hedef tahtası yapabilmek için fazladan parçalar çıkıyor. Fırlatıcılar ise kutudan önceden birleştirilmiş halde çıkıyor. Fiyatları, modellerin karmaşıklığı ve/veya içlerindeki parçaların sayısı ile orantılı. Mesela 10 $ civarına satılan K-5 Phantom modelinde tek fırlatıcı haznesi, bir adet hızlı takılan kabza, bir adet sürgü ve birkaç dart bulunurken 50 $ civarındaki Dual cross modeli ile 6 farklı tipte fırlatıcı ve 22 metreye kadar fırlatabilen çift fırlatma haznesi de dahil olmak üzere değişik hedefler tasarlamaya yetecek kadar parça (kabzalar, hazneler, sürgüler vs.) geliyor. Benzer özelliklere sahip Mega Boom modeli de iki dartı aynı anda fırlatmaya olanak tanıyan çift hazeneye sahip.

Build and Blast serisinin tüm modelleri birbirleri
ile uyumlu; dolayısıyla bir model satın aldığınızda parçaları diğer modellerde kullanabiliyorsunuz. Kitlerin çoğunda kutudaki parçalar yalnızca bir fırlatıcı yapmaya yetiyor, ancak parça arttırabilirseniz bir de yedek yapabilirsiniz. Diğer taraftan iki kit
satın aldığınızda çıkan parçalardan birçok farklı alternatifte 3 fırlatıcı yapabilme ihtimaliniz mevcut.

The line consists of 10 new products, ranging from 10-30 dart packs to double-draw building set.

The dart packshave now a number of darts and some K’NeX pieces&connectors to build a target to blast. as for the blaster kits, they are pre-assembled and priced according to complexityof the blaster and/orthe number of pieces packed. For example the $10 K-5 Phantomhas one blaster chamber,1 quick-fit grip, a preload ring and a couple of darts whereas the $50 dual Cross lets you construct6 different blaster and target designs, includinga double-chamber dual cross blaster which can fire up to 75 ft. The sethas many connectors and extra special parts (blaster chambers, grips, dart holders, preload grips, etc.) to create customized blasters. Additionally you can downloadinstructionsto build 5alternativeblastersand targets. Equally strong, the Mega Boom has a double chamber for double shot.

The entire Build and Blast product line is compatible and the parts are interchangeable. most models can be built oneat a time, but if you can spare some connectors you can also have a side arm. When you buy 2 sets, you’ll probably be able to build up to 3 blasters in many different combinations.